Bouwkundige keuring

Gratis bouwkundige keuring t.w.v. €375,-

Een bouwkundig keuringsrapport geeft inzicht in de technische- en onderhoudsstaat van een woning. Daarnaast is het rapport voorzien van een globale kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar. Hiermee heeft u een waardevol instrument in handen. Zo versterkt u uw onderhandelingspositie en helpt het u bij het overdenken van belangrijke beslissingen.

Een bouwkundig keuringsrapport: een waardevol instrument

Afspraak maken

Wie voert de bouwkundige keuring uit?

Perfectkeur, een onafhankelijk landelijk werkend bouwkundig adviesbureau. Kijkt u op www.perfecteur.nl voor meer info.

Wat bekijkt de bouwkundige?

De bouwkundige bekijkt de volgende elementen:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
 • Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien. 
 • Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht.
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorste(e)n(en).
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enzovoort.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de cv-installatie.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen.
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide en dergelijke.

De kosten

De kosten voor een bouwkundige keuring bedragen normaal gesproken rond €375 inclusief BTW.

Bij ALEXA HOUSING ontvangt u deze uitgebreide bouwkundige keuring gratis na het tekenen van de opdracht tot dienstverlening (OTD) en een succesvolle verkoop van uw woning*. Na de bouwkundige keuring ontvangt u het bouwkundig rapport met de bevindingen, inclusief foto’s, een kostenindicatie van achterstallig onderhoud en een indicatie van de kosten van onderhoud voor de komende jaren.

*bij annulering van de verkoopopdracht (OTD) worden de reeds door ons gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.

Informatie aanvragen?

Ik kom graag met u kennismaken.

De makelaar met hart voor uw huis!

Afspraak maken